Web stranica tvrtke Geo3D

Razgranata Web stranica s prilagođenim upravljanjem sadržajem kako bi naručitelj mogao sam administrirati većinu web-a te dodavati različite vrste sadržaja na web stranicu te ih prezentirati svojim korisnicima prema unaprijed utvrđenim pravilima i obrascima.

Izgradnja web stranice tvrtke Geo3D d.o.o. izvršena je prema unaprijed utvrđenim pravilima i zahtjevima naručitelja, sa prilagođenim korisničkim sučeljem za samostalno administriranje web stranice. Dizajn i prikaz sadržaja usklađeni su s zahtjevima naručitelja kako bi se dobilo konačno rješenje. 

U sklopu projekta obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

 • Kreiranje prijedloga upravljanja sadržajem
 • Prikupljanje grafičkih i tekstualnih materijala za novu web stranicu
 • Kreiranje predloška dizajna - predan na pregled naručitelju
 • Usuglašavanje oko prijedloga dizajna
 • Usuglašavanje oko skupa potrebnih i željenih paketa usluga
 • Instalacija CMS sustava s pripadajućom temom
 • Instalacija potrebnih modula za proširenje funkcionalnosti web stranice
 • Kreiranje prilagođenih vrsta sadržaja za prikaz na web stranici
 • Kreiranje predložaka (templateova) za prikaz pojedinog sadržaja na web stranici
 • Prilagodba dizajna web stranice zahtjevima naručitelja
 • Razvojna web stranica predana na pregled naručitelju i testirana od strane naručitela te tvrtka ShinySolutions u više mogućih okruženja i platformi.
 • Revizija i dorada prema zahtjevima naručitelja
 • Poduzimanje sigurnosnih mjera za sprječavanje neovlaštenog ulaska i pristupa informacijama na web stranici
 • Premještanje stranice u produkcijsko (live) okruženje
 • Testiranje funkcionalnosti
 • Instalacija SSL certifikata (https protokol)
 • SEO za tražilice (optimizacija sadržaja za lakše pronalaženje na tražilicama)
 • Prijava domene na Google i indeksiranje stranice
 • Isporuka dokumentacije i edukacija korisnika za administriranje sadržaja

Uz osnovni paket usluga, dajemo i tehničku podršku te savjete tijekom cijelog vremena održavanja web stranice.

Web stranica aktualna je od lipnja 2018. godine.

Posjetite stranicu na: www.geo3d.hr