Web stranica Tim Babić d.o.o.

- Web dizajn prema korisnikovim zahtjevima

- Vlastita grafička rješenja i grafike dizajnirane posebno za korisnika

- Proveden temeljni SEO

- Kreiran sadržaj za korisnika i prijevod

- Višejezična struktura Web-a

- Usklađenost s poslovnom logikom naručitelja

- Drupal 8 CMS

- Korištene tehnologije: Bootstrap, jQuery, JS, HTML5, CSS3

- Naručitelj: Tim Babić d.o.o.

- Vrijednost projekta - STANDARD

Pogledajte projekt