Web + CMS Graditeljstvo Sakač d.o.o.

- Složeni Web dizajn isključivo prema korisnikovim zahtjevima

- Vlastita grafička rješenja i grafike dizajnirane posebno za korisnika

- Proveden kompletni SEO, integracija s društvenim mrežama

- Kreiran sadržaj za korisnika i prijevod

- Dvojezična struktura Web-a

- Usklađenost s poslovnom logikom naručitelja

- Drupal 8 CMS

- Korištene tehnologije: Bootstrap, jQuery, JS, HTML5, CSS3

- Naručitelj: Graditeljstvo Sakač d.o.o.

- Vrijednost projekta - PREMIUM

Pogledajte projekt