Andreja Martinez

Njihova izrada weba pomogla nam je da možemo kvalitetnije surađivati s poslovnim partnerima koji mogu na brži i kvalitetniji način saznati sve o nama što ih interesira. Web je vrlo jezgrovit, ciljan, konkretan i sadržajan. Suradnja je vrlo profesionalna.

Position
Vlasnica apartmana Adria