Nada Horvat

Iznimno smo zadovoljni kreativnim pristupom u dizajnu, inovativnošću i uvažavanju naših ideja i potreba kao i profesionalnim pristupom i odgovornošću u obavljanju dogovorenih usluga.

Position
Ravnateljica OŠ Visoko